Zaloguj się do systemu
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:
Zablokuj dostęp do konta
  • nie instaluj aplikacji wykorzystujących usługę pulpitu zdalnego,
  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN, numer telefonu),
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN,
  • utratę klucza sprzętowego lub telefonu zgłoś niezwłocznie do banku i zablokuj dostęp do konta
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku,
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer,
W przypadku problemów z logowaniem proszę skorzystać z instrukcji:
BS Krosno Odrzańskie http://bskrosno.pl
Web 7.48.4 - Serwer (7.48.9)
System I-Bank: 7.48.11